Praktisch

De Bonifatiusschool telt circa 400 leerlingen. Zij zijn verdeeld over zeventien groepen. Ons team bestaat uit ruim veertig medewerkers.

Schooltijden

De Bonifatiusschool werkt met een continurooster. Uw kind is aaneengesloten bij ons op school. Tijdens een korte middagpauze lunchen zij in de groep.

De schooltijden zijn:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.15 uur.
  • Woensdag: 8.30-12.15 uur

Katholieke school

De Bonifatiusschool is een katholieke school. We vieren Kerstmis en Pasen, hebben bezinningsmomenten en kijken om naar onze medemens. Maar vooral stimuleert de katholieke identiteit ons om alles wat er speelt ‘tussen hemel en aarde’ – positief en negatief – een plek te geven in het leven van onze kinderen. Bij ingrijpende gebeurtenissen om ons heen branden we in de klas een kaars. Het is voor ons een manier om verdriet en onzekerheid voor kinderen bespreekbaar te maken.

Schoolgids

Als ouder kiest u de school die het beste past bij uw kind. Op deze website krijgt u al een goede indruk waar wij als Bonifatiusschool voor staan. Voor een compleet beeld verwijzen we u graag naar onze schoolgids.

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hier ziet u wanneer de vakanties en studiedagen gepland zijn.

Klachtenregeling

De Bonifatiusschool staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersonen, Mariska Rijkhoff, Marloes van Reenen en Lonneke Rijpkema. Zij zijn bereikbaar onder tel. (0226) 351 217. Hier vindt u de klachtenregeling van SKO West-Friesland.

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang voor uw zoon of dochter regelt u zelf. De Bonifatiusschool werkt samen met Berend Botje, Jimpy Play en Partou, die in de omgeving alle vormen van buitenschoolse opvang bieden.

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs, het ene kind heeft wat meer zorg en ondersteuning nodig dan het andere kind. Hoe we dat op de Bonifatiusschool invullen, staat in het schoolondersteuningsplan.

Aanmelden

Beste ouders/verzorgers,

Is uw kind geboren tussen 1-10-2020 en 1-10-2021?

Wordt uw kind voor 1 oktober 2024 4 jaar?
Verhuist u binnenkort naar onze gemeente?

Kom gerust een keer kennismaken met onze school!

Wij zien u graag: Wees welkom!

Bel ons gerust  (0226-351217) of mail voor een afspraak:

administratie.bonifatius@skowf.nl

Aanmelden

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam