Ouders

Kinderen zijn gelukkiger, als zij het gevoel hebben dat thuis en op school hetzelfde van hen wordt verwacht. Daarom willen we ouders nauw bij het schoolleven betrekken en wisselen we graag ervaringen uit. Bekend maakt bemind en samen staan we sterk.

Kinderen beleven van alles op school, zeker op de Bonifatiusschool. Met de Parro-app, onze nieuwsbrief BoniNieuws en de inloopweken houden we u op de hoogte van de activiteiten op school en in de groep.

Een sterk gesprek

Als ouder wilt u natuurlijk vooral weten hoe uw kind zich ontwikkelt. Daarvoor hebben we een cyclus van contactmomenten opgezet. Vanaf groep 4 is er een startgesprek met kind, ouder en leerkracht om doelen te bespreken voor dat schooljaar. Leerlingen bereiden dat zelf voor met een presentatie of tekening. Twee keer per jaar gaan leerkracht en kind samen zitten om voortgang en welbevinden te bespreken. En tot slot is er een rapportgesprek, dan weer met de ouders erbij.

Kinderen praten op de Bonifatiusschool dus actief mee over hun ontwikkeling. Het maakt het gesprek sterker. Het past in het streven om kinderen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces. En wilt u persoonlijk iets met de leerkracht bespreken, kunt u daar altijd apart een afspraak voor maken.

Oudervereniging (OV)

Ouders zijn ook betrokken bij het praktische reilen en zeilen van de school. Ze zitten met leerkrachten in werkgroepen die zich bezighouden met de BoniBieb, onze buitenruimte, de slotweek van groep 8 et cetera. Daarnaast hebben we een actieve oudervereniging die allerlei activiteiten begeleidt die het schoolleven nog leuker maken, zoals de kerst- en sinterklaasviering en schooluitjes. Uniek is het kleuterfeest en de vele activiteiten die we organiseren voor goede doelen. De oudervereniging beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage.

ov.bonifatius@skowf.nl

Medezegenschapsraad (MZR)

We doen niet alleen graag een beroep op de praktische vaardigheden van ouders, maar ook op hun meedenkvermogen. We zijn benieuwd wat u van het schoolbeleid vindt. In onze medezeggenschapsraad (MZR) kunt u daarover meepraten. De MZR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.

De Bonifatiusschool maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen één ouder af naar de GMR.

mr.bonifatius@skowf.nl

De tafel van zes

Met kleinere groepjes ouders gaan we als schooldirectie dieper in op onderwerpen in onze ‘tafel van zes’. Deze tafel van zes organiseren we ook met leerlingen. Bijvoorbeeld als er nieuwe buitenspeelmaterialen gekocht kunnen worden. Want wie kunnen ons daar beter over adviseren dan de gebruikers zelf?

Een trotse school

De Bonifatiusschool staat goed bekend in Spanbroek. Een bevlogen team, fijne sfeer en sterk onderwijs. Onze prestaties zijn volgens het laatste inspectiebezoek prima in orde. Samen met u als ouder zorgen we ervoor dat uw kind goede kansen krijgt zich om te ontplooien. We maken ons er sterk voor om bij alle kinderen het beste naar boven halen. Daar zijn we trots op.